A magyar pszichológus, Csíkszentmihányi Mihály nevéhez és könyvéhez (Flow-Az áramlat) kötődik az áramlat pszichológiája, amelyben kidolgozta a boldogság elérésének egy módját, amely megjelenése óta bejárta az egész világot, de máig érdemes róla beszélni.

Az ő szavaival élve: a tökéletes élmény – elérésének módját. A boldogság keresése máig nem fejeződött be. A mindennapi életünkben mi is folyamatosan keressük, és ehhez nem kell sem tudósnak, sem filozófusnak lennünk.

A nyugati fogyasztói társadalom pedig számos útmutatást kínál arra vonatkozóan, hogyan tudjuk a lehető legtöbbet kihozni az életünkből, azonban ha rápillantunk a 21. század emberének életére, állíthatjuk-e azt, hogy a mai ember boldogabb, mint több száz évvel korábban élt ősei? Mitől függ a boldogságunk, azaz az élet élvezete?

Boldogságtól a tökéletes élmény kutatásáig

Csíkszentmihályi Mihály magyar származású pszichológus több évtizedet áldozott a téma kutatására, és ő vezette be a tudományos diskurzusba a flow fogalmát, melyet ma már számtalan területen használnak.

Flow – az áramlat élménye

A flow életünknek azokat az eseményeit jelöli, amikor a legjobban érezzük magunkat, amikor élvezzük azt, amit csinálunk. A tökéletes élmény megélése, melyről leginkább úgy számolnak be az emberek, mint életük legizgalmasabb pillanatairól.

Ezt az állapot úgy lehet elérni, hogy teljesen elmerülünk abban a tevékenységben, amit éppen végzünk, teljes figyelmünkkel a cselevésre összpontosítunk, gyakorlatilag együtt „áramlunk” magával a folyamattal, megéljük a pillanatot.

Innen származik a kifejezés is: flow, avagy áramlat. A boldogság és az öröm pedig ezen élmény melléktermékeként, következményeként jelentkezik.

Hogyan élhetjük át a tökéletes élményt?

Az áramlatélmény, vagy tökéletes élménynek valójában nem a célja a lényeg, hanem a tevékenység maga cél. Bármilyen cselekvés során megélhetjük a teljes elmerülés és öröm állapotát.

Ha átgondoljuk, előfordulhat, hogy több olyan emlékünk is bevillan, amely során igazán jól éreztük magunkat.
Ezek a legegyszerűbb elfoglaltságoktól a legkomplexebb tevékenységekig magába foglalhat: lehet a mosogatás, zenehallgatás, szex, egy matematikai feladat megoldása, sakkozás, rejtvényfejtés, kerti munka, állatok nevelése, vagy éppen valamilyen sport és sok más cselekvés, ami közben hosszabb vagy rövidebb ideig átélhettük ezt az állapotot.

Ezek az élmények nem csak kellemes körülmények között alakulhatnak ki. Mi több, sokan komoly megpróbáltatások, nehézségek közepette – például koncentrációs vagy munkatáborok túlélői, nehéz élethelyzetet, betegséget vagy krízist megélő emberek – is arról számoltak be, hogy ezen nehéz körülmények között is megtalálták a boldogságot, azt a tevékenységet, amiben el tudtak merülni.

Csíkszentmihályi szerint ahhoz, hogy ez a hétköznapokban is jelentkezzen, át kell hangolnunk magunkat arra, hogy képesek legyünk megélni a pillanatot, és kihívást találni tevékenységeinkben. Erre azonban nem létezik biztos recept, és feltétel sem. Azonban bárki számára elérhető ez az állapot.

A tudatosság szerepe a flow megélésében

„A boldogság nem olyasmi, ami csak úgy megtörténik velünk, és nem kapcsolatos a szerencsével vagy a véletlennel” – fogalmazta meg a pszichológus.

Tehát nem külső tényezőktől függ, mint a pénz vagy hatalom, és nem is a külső eseményektől, „inkább attól, hogyan értelmezzük azokat mi magunk”. Egyfajta tudatosságot kell kifejlesztenünk magunkban, belső kontrollt, fókuszált figyelmet ahhoz, hogy észlelni tudjuk a saját belső élményeinket, és irányítani tudjuk azokat, azaz: elő kell készítenünk a boldogságunk feltételeit.

A saját belső életünk feletti kontrollért folyamatosan tennünk kell, meg kell teremtenünk és fenn kell tartanunk a tudatunkban uralkodó rend állapotát, ami által teljességgel átélhetjük életünk minden egyes részletét. Ez nem egy egyszer elérendő, majd azután folyamatosan fennálló állapot: aktív bevonódást és erőfeszítést igényel.

A hatóerő érzése

Az intenzív, élvezetes élmények tehát legtöbbször nem passzív befogadóként érnek minket. Inkább olyan helyzetek ezek, amikor minden koncentrációnkra, erőnkre és tudásunkra szükség van ahhoz, hogy elérjük a kitűzött célt, megküzdjünk az adott helyzettel.

Az is előfordulhat, hogy az adott tevékenység nem kellemes számunkra (például valamilyen fizikai erőpróba, sportteljesítmény, munkafolyamat), mégis úgy éljük meg, mint tökéletes élményt.

Csíkszentmihályi munkája szerint mindez úgy válhat tökéletes élménnyé, ha azt érezzük, saját sorsunk urai vagyunk, aktív alakítói, kreátorai vagyunk az adott helyzetnek, tevékenységnek. A boldogságot tehát „nem adják ingyen”.

Az áramlat-élmény akadályai: unalom, elégedetlenség, elvárás és szorongás

Életünk legszebb pillanatait általában nem a kanapén ülve a TV előtt éljük át, vagy online játékokat játszva, esetleg a közösségi média felületeket böngészve.

A közhiedelemmel ellentétben az örömteli élményekkel nem ellazult, passzív befogadóként találjuk meg, hanem olyan esetekben, melyekbe komoly mentális és/vagy fizikai erőfeszítést kell beletennünk. A mindennapjainkban szinte állandósult unalom, aggodalom, félelem, elvárások és időhiány nem segít minket abban, hogy megéljük élményeinket.

Szintén nem tudunk elmerülni a jelenlegi helyzetünkben, ha a múlton rágódunk vagy a jövő miatt aggódunk. A munkahelyi nehézségek, családi gondok, a határidők miatti stressz, a megfelelési kényszer, az állandó teljesítménykényszer miatti mókuskerekben nem engedjünk meg magunknak, hogy megálljunk, ellazuljunk, és időt adjunk magunknak. A boldogság megélésére viszont időt kell szánnunk, ezt nem spórolhatjuk meg.

Mindenki a maga boldogságának a kovácsa

Saját boldogságunkat tehát nem a szerencsétől, a véletlentől, másoktól, vagy éppen a körülmények megváltozásától függ. Mindenki saját maga képes megtalálni a tökéletes élmény(ek) megéléséhez vezető egyéni útját. Komplex, mély önismereti út az, amelyre a lelkes egyén vállalkozik, de megéri.

Forrás: pszichoforyou.hu

Kapcsolódó: megoldaskozpont.com

Képek: pexels.com