Elképesztő botrány.

Néhány hónappal ezelőtt törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett a debreceni önkormányzattal szemben a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület (Miakö). A szervezet lapunkhoz is eljuttatott közleményében arról tájékoztatott, hogy az ügyben megkapták a választ a kormányhivataltól, amellyel kapcsolatban állásfoglalást adtak ki.

A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület közérdekű adatigénylés segítségével derítette ki, hogy

Debrecen önkormányzatának 8 éve nincs önálló Települési Környezetvédelmi Programja,

bár a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény azt kötelezővé teszi a számára – hívták fel a figyelmet.

Hangsúlyozták, ez a hiányosság elfogadhatatlan, hiszen az elmúlt évek eseményei is jelzik, hogy mekkora nagyságrendű iparosításba kezdett a város, ráadásul olyan beruházásokat enged be dr. Papp László polgármester és a közgyűlés Debrecenbe, amelyek súlyosan terhelik a környezetet „és emberre, javainkra egyaránt káros,

veszélyes”.

„A dokumentum hiánya ebben az esetben azt jelenti, hogy a város vezetése sem a hazai jogszabályokat, sem pedig az uniós irányelveket nem tartja be, így felmerült a kérdés, hogyan tudott jogszerű döntést hozni Debrecen vezetése az akkumulátorgyárak betelepítéséről, valamint hogyan tudott a gyárak engedélyezése során megalapozott döntést hozni a kormányhivatal környezetvédelmi hatósága, illetve a katasztrófavédelem”

– írták.

Az egyesület szerint joggal elvárható, hogy egy erőltetett iparosításba kezdő nagyváros rendelkezzen a jogszabályban meghatározott tervekkel, programokkal, mielőtt több ezer kamionnyi veszélyes anyagokat felhasználó és egy részüket a környezetbe engedő üzemeket enged a területére. Hozzátették, elvárható, hogy a programmal kapcsolatos egyeztetési eljárásokat a jogszabályokban foglaltak szerint folytassa le, így egyeztessen a szomszédos önkormányzatokkal, a megyei önkormányzattal, valamint az érintett hatóságokkal.

A szervezet a dokumentum hiánya miatt a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalhoz fordult,

és 2023. augusztus 3-án törvényességi felügyeleti eljárás megindítását kezdeményezte Debrecen Megyei Jogú Várossal szemben.

Az egyesület közölte: indítványukban dokumentumokkal igazolták, hogy Debrecen önkormányzata 2015 óta nem dolgozott ki és a közgyűléssel nem fogadtatott el a környezet védelmének általános szabályairól szóló önálló települési környezetvédelmi programot, amellyel

törvényt sértett.

Jelezték, az önkormányzat a környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, az önálló települési környezetvédelmi programot nem vagy nem minden esetben küldte meg tájékoztatásul a szomszédos és érintett önkormányzatoknak, illetve nem vagy nem minden esetben küldte meg véleményezésre az illetékes környezetvédelmi igazgatási szerveknek, amellyel szintén

törvényt sértett.

„Az önkormányzat a Déli Ipari Park vonatkozásában megküldte Egyesületünknek azokat a dokumentumokat, amelyekkel igazolná, hogy a környezet védelme érdekében, a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a környezeti állapot javítását. Ugyanakkor e dokumentumok is megalapozzák a lakossági tájékoztatás, valamint a környező települések önkormányzatainak jogszabályban meghatározott tájékoztatási igényét. A megküldött dokumentumok hiányosságai miatt okkal feltételezhető, hogy a szükséges tájékoztatások nem történtek meg, amellyel

megsértették a Ktv. 46. § (1) bek. f) pontját, valamint a 48.§ (3) bekezdését, valamint a 46. § (1) bek. e) pontját”

– írták.

Ugyan több dokumentum készült a környezet állapotával kapcsolatban, de az önkormányzat nem küldte meg az arra vonatkozó dokumentumokat, amelyek a lakossági tájékoztatók megtörténtét bizonyítják.

Emellett nem beazonosítható az sem, hogy a környezet állapotát elemző dokumentumot melyik megküldött dokumentum fedi le, és ebben az esetben mikor és hol történt meg a dokumentummal kapcsolatos, a legalább évi egyszeri, kötelező lakossági tájékoztatás, amellyel

az önkormányzat szintén törvényt sértett.

Kiemelték, hogy az önkormányzat két igazolás kivételével nem küldött olyan dokumentumokat, amelyek azt mutatják, hogy a környezet védelme érdekében együttműködik a hatóságokkal, önkormányzatokkal, egyesületekkel, így okkal feltételezhető, hogy törvényt sértettek.

A kormányhivatal 2023. szeptember 27-én levélben adott tájékoztatást a szervezet beadványával kapcsolatban. A benyújtott dokumentumokat a kormányhivatal megalapozottnak találta, ezért azok alapján

törvényességi felügyeleti eljárást indított.

A vizsgálat megállapította: Debrecen 8 éve nem rendelkezik önálló települési környezetvédelmi programmal, a korábbi tkp. felülvizsgálatának határidejét pedig az elmúlt években hat alkalommal módosították.

„A MIAKÖ úgy látja, hogy ismét megdőlt az a Kormány és Debrecen polgármestere által folyamatosan hangoztatott, cáfolhatatlannak mondott tény, hogy az akkumulátorgyárak és telepítésük kapcsán a magyar hatóságok, valamint az önkormányzatok betartják és betartatják az európainál is szigorúbb hazai környezetvédelmi szabályokat. Ma már bárki megbizonyosodhat arról, hogy a valóság ettől eltérő képet mutat”

– hangsúlyozták.

A kormányhivatal tehát határidő kitűzése mellett

kötelezte Debrecen önkormányzatát a tkp. megalkotására

és közgyűlés általi elfogadására, amelyet meg kell előznie a szakmai szervezetekkel, környezetvédő egyesületekkel, hatóságokkal, szomszédos és megyei önkormányzatokkal való egyeztetéseknek – közölték.

(Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület/Facebook)